Глоссарий

АГ – Амангелді Газ 

АГҚ – Азия Газ құбыры 

АҚС – автомобильге жанармай құю станциясы 

АМӨЗ – Атырау мұнай өңдеу зауыты 

АҚ – акционерлік қоғам «Самұрық-Қазына» АҚ, Қор «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы 

АҚМБАжҰКЖБ – Атырау қабаттардың мұнай беруін арттыру және ұңғымаларды күрделі жөндеу басқармасы 

ТПАБ – Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару 

БГӨ-ТБА – Бұхара газды өңірі — Ташкент-Бішкек-Алматы 

ҚДБ – Қазақстанның Даму банкі 

БТЕ - квадрлн 

ЖІӨ – Жалпы ішкі өнім 

МАҚ – Мемлекеттік акционерлік қоғам 

БШГ - Бейнеу-Шымкент газ құбыры 

ГДж - Гигаджоуль Гкал - Гигакалория 

ГМО – газ-моторлы отын 

АҚҚ – Ақша қаражатының қозғалысы 

ЕТҰ – еншілес және тәуелді қоғамдар 

КБЖЕЖ – корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі егжей-тегжейлі жоспар 

ЖКО - Жол-көлік оқиғалары (ағылш n/a) 

ЕОБ – Еуропалық орталық банк 

ЖАҚ – Жабық акционерлік қоғам 

1P қорлар – Дәлелденген қорлар 

2P қорлар – Дәлелденген және әлеуетті қорлар 

3P қорлар – Дәлелденген және әлеуетті және ықтимал қорлар 

ШГА – Шикі газ айдау

ӘТИ – Әлеуметтік тұрақтылық индексі 

АТ – Ақпараттық технологиялар 

ИОА - Интергаз Орталық Азия 

АК – Аудит жөніндегі комитет 

ЕҚЕҚОҚОДК – Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі комитет 

кВт - Киловатт-сағ 

ҚГМ - «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС 

ҚҚҚ – Қазақстан-Қытай құбыры 

ҚМГ – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 

ҚТКФ - Қазтеңізкөлікфлот 

ТЖСК – Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет 

ҚХР – Қытай Халық Республикасы Кодекс, КБК – ҚМГ корпоративтік басқару кодексі 

КТГ – компримирленген табиғи газ 

ҚНК – Қызметтің негізгі көрсеткіштері 

ҚӨК – Қарашығанақ өңдеу кешені 

КҚБ – Корпоративтік қайта сақтандыру бағдарламасы 

ТНК – Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері 

НТК – негізгі тәуекел көрсеткіші 

СҚБК – Стратегия және қоржынды басқару жөніндегі комитет 

ТБКЖ – тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі 

ҚТГ - ҚазТрансГаз 

ҚТГА - ҚазТрансГаз Аймақ 

ҚТГО - ҚазТрансГаз Өнімдері 

КҚК – Каспий құбыр консорциумы 

КТЖ – Кешенді технологиялық желілер 

ҚТО – ҚазТрансОйл 

ҚК – Қаржы жөніндегі комитет 

ХВҚ – Халықаралық валюталық қор 

МГ – магистральдық газ құбыры 

МЖП – минималды өміршең өнім 

ХМҚБИ – Халықаралық мемлекеттік қызмет және басқару институты

Млн - миллион млн тонна - миллион тонна 

ЕБЗ – Екінші буындағы зауыт млн тонна м.б. – мұнай баламасының миллион тоннасы млн б.м.б. - мұнай баламасының миллион баррелі 

Млрд - миллиард млрд текше ф - миллиард текше фут млрд м3 - миллиард текше метр 

ТМК – теңіз мұнай компаниясы 

ШК – шағын кәсіпорындар 

ХҚЕС – Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары 

МТ - Мұнай Тас 

ХКД – халықаралық көлік дәлізі 

АХҚО – «Астана» халықаралық қаржы орталығы 

ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 

МГӨБ – Мұнай-газ өндіру басқармасы 

ҰТК – Ұлттық тау-кен компаниясы 

ҚҚС – қосылған құн салығы 

ЕҮҚТ – ең үздік қол жетімді техника 

ҰК – Ұлттық компания 

НКОК - «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» 

МТҰК – Мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компания 

ҰТКК – Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы 

ҰМК - Ұлттық мұнай-газ компаниясы 

МӨЗ – Мұнай өңдеу зауыты 

ААҚ – Ашық акционерлік қоғам 

ОГӨЗ – Орынбор газ өңдеу зауыты ДС, ӨҚ және 

ҚОҚ – Денсаулық сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 

БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы 

ОПЕК – Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы 

ЕҚОҚ – Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 

ОДЕ – Орнықты даму туралы есеп 

ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

ЗТБ – Заңды тұлғалар бірлестігі 

КАҚ – Көпшілік акционерлік қоғам 

ПҚОП – ПетроҚазақстан Ойл Продактс 

БКЖ – Болашақ кеңейту жобасы 

ТШИ – Тікелей шетелдік инвестициялар 

ПҚОП - «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС 

ІМГ – Ілеспе мұнай газ 

ПМХЗ – Павлодар мұнай-химия зауыты 

ӨБ – Өндірістік бірлестіктер 

ШДОБ – Шынайы деректерді оңтайландыру бағдарламасы 

ЖСҚ - жобалық-сметалық құжаттама 

СҚБЖ – Сағалық қысымды басқару жобасы 

ГЖҚ – Газдың жерасты қоймасы 

ЦТБ – Цифрлық трансформация бағдарламасы 

БӨ – Барлау Өндіру 

ҚМГ БӨ – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 

АҚ ЭДР - Эмитент дефолтының рейтингісі 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

ІАК – Ішкі аудит қызметі 

ӨҚҚ – өте жоғары қысымдағы құбыр 

ІБЖ – Ішкі бақылау жүйесі 

СБТК – Солтүстік-Батыс тасымалдау компаниясы 

ББҰ – Бірлесіп-бақыланатын ұйымдар (ағылш n/a) 

МЖ – Менеджмент жүйесі 

БК – бірлескен кәсіпорын 

СТГ – сұйытылған табиғи газ 

ӨБК – өнімді бөлу туралы келісім 

СКӨБК – Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу туралы келісім 

СКГ – Сұйытылған көмірсутекті газдар 

ҚҮБЖ – қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі 

ТБжІБЖ – Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі 

ТҚжЖ – Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Құбыр компаниясы 

ТШО - «Теңізшевройл» ЖШС 

КСШ – көмірсутек шикізаты 

ГКДҚ – газды кешенді дайындау қондырғысы 

МГКДҚ – «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысы

ТКжҰҚБ – Технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы 

ОИТҚ – Орталық инженерлік-технологиялық қызмет 

ОДМ – Орнықты даму мақсаттары 

ЖМ – Жеке мекеме 

4ICP – ГКДҚ-ға газды кері айдаудың 4-ші компрессоры құрылғысы 

5TL – 5-ші айдау құбыры 

BP - “Бритиш петролеум” компаниясы 

CDP – көміртек тасталындылары туралы ақпаратты ашу жобасы 

GRI – Газ есептілігі жөніндегі ғаламдық бастамашылық 

IPO – көпшілікке бастапқы ұсыныс 

KGDBN – газ бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау 

MBA – Іскерлік әкімшіліктендіру магистрі 

MIT – Массачусетс технологиялық институты plc – жауапкершілігі шектеулі көпшілік компания 

WEC – Дүниежүзілік энергетикалық кеңес