ГАЗ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСІ

2020 жылы табиғи және ілеспе газды өндіру көлемі 3,1%- ке, 8 192 млн м3-ге дейін азайды. Бұл ретте 2 463 млн м3 (30%) операциялық активтердің үлесіне және 5 729 млн м3 (70%) мегажобалардың үлесіне тиесілі. Көлемдер құрылымындағы негізгі үлестер Теңіз бен Қарашығанақ мегажобаларына тиесілі.

ҚМГ операциялық активтері бойынша тауарлық газ өндіру, млн м3
Операциялық активтер 2018 2019 2020
"Өзенмұнайгаз" АҚ + ҚазГӨЗ 558 680 751
"Маңғыстаумұнайгаз" АҚ
(«Жетібаймұнайгаз" ӨБ)"Өзенмұнайгаз" АҚ пен "Жетібаймұнайгаз" АҚ шикі газды "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ ҚазГӨЗ-ге жеткізеді..
207 116 161
"Қазгермұнай БК" ЖШС 205 184 150
"Амангелді Газ" ЖШС 345 346 326
"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС 173 157 185
"Ембімұнайгаз" АҚ 154 135 152
"Қазақтүрікмұнай" ЖШС 143 163 103
"ПетроҚазақстан Инк." АҚ 68 43 49,5
"Қаражанбасмұнай" АҚ 0 0 0
Операциялық активтер бойынша барлығы 1 853 1 823 1 877
Мегажобалар бойынша тауарлық газ өндіру (ҚМГ үлесіне), млн м3
Мегажобалар 2018 2019 2020
Теңіз 1 837 1 894 1 735
ҚарашығанақОрынбор газ өңдеу зауытына шикі газды жеткізу көлемі. 949 911 899
Қашаған 301 293 287
Мегажобалар бойынша барлығы 3 087 3 099 2 921

Газ өндіру бойынша мәндер өндірілген газдың нақты көлемін құрайды, оның ішінде резервуарға және өз қажеттіліктеріне қайта айдау. Газды кері айдау мұнай өндірудің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін қабаттық қысымды ұстап тұру үшін қолданылады.

2020 жылы тауарлық газ өндірісінің көлемі 4 798 млн м3 құрады, оның ішінде операциялық активтер есебінен 1 877 млн м3 және мегажобалар есебінен 2 921 млн м3. 2019 жылмен салыстырғанда ҚМГ тауарлық газ өндірісі жиынтықта 124 млн м3 немесе 2,5%-ке азайды.

ҚазГӨЗ өзі өндірген шикізатты қайта өңдеумен қатар тауарлық газды өз бетінше өндірмейтін ҚМГ-нің басқа операциялық активтерінен алынған шикізат негізінде тауарлық газ өндіреді.