МҰНАЙ ӨНДІРУ

Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна
2018 2019 2020
Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 23 607 23 618 21 752
Операциялық активтер 15 694 15 476 14 113
"Өзенмұнайгаз" АҚ 5 488 5 586 5 347
"Ембімұнайгаз" АҚ 2 895 2 900 2 601
"Маңғыстаумұнайгаз" АҚ (50%) 3 187 3 204 2 977
"Қазгермұнай БК" ЖШС (50%) 1 354 1 114 778
"Қаражанбасмұнай" АҚ (50%) 1 081 1 082 1 001
"ПетроҚазақстан Инк." АҚ (33%) 998 844 661
"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС (50%) 296 320 295
"Қазақтүрікмұнай" ЖШС 376 409 432
"Амангелді Газ" ЖШС (КТГ) 19 17 15
"Өріктау Оперейтинг" ЖШС 0 0 6
Мегажобалар 7 913 8 142 7 639
Теңіз 5 724 5 958 5 292
Қашаған 1 094 1 169 1 253
Қарашығанақ 1 095 1 015 1 094

2020 жылы ҚМГ ОПЕК+ форматында мұнай өндіруді қысқарту бойынша Қазақстан Республикасы қол жеткізген уағдаластықтар шеңберінде мұнай және конденсат өндіру көлемін бір жылға бұрын жоспарланған көлемдермен салыстырғанда 1,3 млн тоннаға қысқартты. Өндірудің жалпы деңгейі 21,8 млн тоннаны немесе тәулігіне 445 мың баррельді құрады. бұл өткен жылғы көрсеткіштерден 8%-ке аз. Дегенмен, ҚМГ Қазақстанның мұнай-газ саласында ұлттық көшбасшы болып қала береді, оның үлесіне елдегі барлық өндірілетін мұнай мен конденсаттың төрттен бір бөлігі тиесілі.

ҚМГ-нің елеулі өсу әлеуеті бар ҚМГ өндіру активтерінің теңдестірілген қоржыны бар. Мұнай мен конденсат өндіру бойынша операциялық және мегажобалардың үлесі тиісінше 65% (14,1 млн тонна) және 35% (7,6 млн тонна) болды.

ОПЕК + қысқартуларын ескере отырып өндірудің жоспарлы және нақты деңгейі, мың тонн
Көрсеткіші 2020
Жоспар Факт Алшақтық
Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 23 043 21 752 –1 291
Операциялық активтер 14 649 14 113 –536
Мегажобалар 8 394 7 639 –755
Мұнай және газ конденсатын өндіру, тәулігіне мың барр.Әрбір актив бойынша баррелденудің орташа өлшемді жеке коэффициенттеріне жол берілген кезде
ҚМГ Қазақстанның мұнай-газ саласында ұлттық көшбасшы болып қалуда, оның үлесіне елдегі өндірілетін барлық мұнай мен конденсаттың төрттен бір бөлігі тиесілі.
Мұнай өндіру