АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ЖӘНЕ Жеткізушілермен өзара іс-қимыл

Акционерлік капиталдың құрылымы2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша.
Ұстаушының атауы Жай акциялар, дана Жай акциялар, %-пен көрсетілген үлес Артықшылықты Акциялар Барлық акциялар, дана Барлық акциялар, %-пен көрсетілген үлес

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

551 698 745 90,42 551 698 745 90,42

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі» РММ

58 420 748 9,58 58 420 748 9,58
Бағалы қағаздар шығарылымы
Акциялардың түрі Жарияланған акциялардың саны Орналастырылған акциялардың саны Орналастырылмаған акциялардың саны
Жай 849 559 596 610 119 493 239 440 103

Есепті кезеңде акционерлердің құрылымында өзгерістер болған жоқ.

Функцияларын заңнамаға және Компанияның Жарғысына сәйкес Қор Басқармасы орындайтын акционерлердің жылдық жалпы жиналысында мынадай құжаттар бекітіледі деп күтілуде:

 • ҚМГ-нің 2020 жылға арналған жылдық қаржы есептілігі (шоғырландырылған және жеке);
 • ҚМГ-нің 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі;
 • ҚМГ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері.

ДИВИДЕНДТЕР

Дивидендтік саясаттың мақсаты Қор мен Компания мүдделерінің балансын, дивидендтердің мөлшерін, оларды төлеу шарттары мен тәртібін айқындау кезіндегі тәсілдің болжамдылығы мен анықтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

Компанияларға қатысты төленетін дивидендтердің мөлшері олардың жетілу дәрежесіне және қаржылық орнықтылық пен өтімділік көрсеткіштері негізінде айқындалатын қаржылық-экономикалық жай-күйіне қарай сараланып белгіленеді.

Дивидендтер дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезде Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімде төленеді.

Дивидендтік тарих
Көрсеткіш 2018 2019 2020
Бір акцияға шаққандағы дивиденд, теңге 61,54 60,64 133,97
Барлығы төленді 36 273 36 998 81 738

КРЕДИТТІК РЕЙТИНГТЕР

Халықаралық рейтингтік агенттіктердің кредиттік рейтингтері Топтың кредиттік қабілеттілігін сенімді және тәуелсіз бағалау болып табылады. ҚМГ негізгі қаржы көрсеткіштерін инвестициялық деңгейге жақын және одан жоғары ұзақ мерзімді кредиттік рейтингті қолдау мақсатына сәйкес келетін деңгейде қолдауға ниетті. ҚМГ рейтингтік агенттіктерге топтың кредит қабілеттілігін жан-жақты және дұрыс бағалау үшін қажетті барлық ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. ҚМГ Басқармасы мен рейтингтік агенттіктер арасында мерзімді шолу кездесулері өткізіледі және ҚМГ олармен тұрақты байланысты қолдауды жалғастыруда.

Компанияның өндірістік және қаржылық көрсеткіштері мен нарық серпінінен басқа, ҚМГ-нің кредиттік рейтингтері Қазақстанның тәуелсіз кредиттік рейтингтерімен байланысты. Мәселен, егемен кредиттік рейтингтің өзгеруі қазақстандық эмитенттердің, оның ішінде ҚМГ-нің кредиттік рейтингтеріне әсер етуі мүмкін.

Қаржылық орнықтылықты арттыру бойынша күш-жігерді рейтингтік агенттіктер атап өтті. 2018-2019 жылдары ҚМГ-нің қаржылық көрсеткіштерінің жақсаруы Fitch, Moody’s және S&P-ден Компанияның жеке кредит қабілеттілігі сипаттамаларының анағұрлым жоғары бағаларымен көрсетілді.

Елеулі сыртқы экономикалық тәуекелдерге қарамастан, 2020 жылы Fitch және S&P Компанияның бұрын белгіленген рейтингтерін растады. Қазіргі уақытта ҚМГ-нің Moody’s пен Fitch-тен инвестициялық деңгейдегі, ал S&Pден егеменді рейтингтен екі саты төмен инвестициялық деңгейдегі кредиттік рейтингтері бар.

 • 2019 жылғы 22 тамызда Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі ҚМГ кредит төлеу қабілеттілігінің рейтингін Қазақстан Үкіметінің тарапынан қолдауды есепке алмағанда дербес негізде «ba3»- тен «ba2»-ге дейін көтерді. Компанияның ұзақ мерзімді рейтингі болжамын «тұрақтыдан» «оң» болжамы ретінде қайта қарастыра отырып, «Baa3» деңгейінде расталды. 2020 жылғы 14 желтоқсандағы ҚМГ рейтингтерін мерзімді шолуда Moody’s рейтингтік агенттігі ҚМГ-нің маңызды мұнай қорларын және ОПЕК+ келісімі шеңберінде шектеусіз орнықты өндіруді, ҚМГ өтімділігінің жоғары көрсеткіштерін және берешекті өтеудің ұзақ мерзімді бейінін, сондай-ақ Компанияның леверидж, проценттік өтеу және ақша ағындары көрсеткіштерінің кредит қабілеттілігінің базалық бағасына (Baseline Credit Assessment) мөлшерлес болып қалатынына қатысты рейтингтік агенттіктің үміттерін көрсетті.
 • 2020 жылғы 27 наурызда Fitch Ratings рейтингтік агенттігі ҚМГ эмитенті дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін «тұрақты» болжамымен «BBB-» деңгейінде растады. ҚМГ-нің кредит қабілеттілігі «ВВ-» деңгейінде дербес негізде COVID-19 пандемиясынан туындаған мұнай бағасының төмендеуіне байланысты 2020 жылы леверидж болжамды өскеннен кейін оның біртіндеп төмендеуіне қатысты рейтингтік агенттіктің үміттерімен қолдау табады.
 • 2020 жылғы 27 наурызда S&P Global Ratings рейтингтік агенттігі ҚМГ рейтингтері бойынша болжамды «тұрақтыдан» «теріс» болжамы деп қайта қарап, ұлттық және шетелдік валюталардағы ұзақ мерзімді рейтингтерді «ВВ» деңгейінде растады. Болжамды қайта қарау Brent маркалы мұнайдың бағасы бойынша S&P Global Ratings-тің 2020 жылдың қалған кезеңінде бір баррель үшін 30 АҚШ долларына дейінгі баға бойынша жорамалдарын қайта қарауға байланысты, 2021 жылы бір баррель үшін 50 АҚШ доллары мен кейінгі жылдары бір баррель үшін 55 АҚШ доллары.
 • 2021 жылғы 28 қаңтарда мұнай мен газды барлау, өндіру және өңдеу секторының тәуекелдерін бағалауды қайта қарағаннан кейін S&P Global Ratings рейтинг агенттігі ҚМГ-нің кредиттік рейтингтерін теріс болжаммен «ВВ» деңгейінде растады.
Кредиттік рейтингтер

ҚМГ кредиттік рейтингтері
Рейтингтік агенттік Күні Рейтинг Рейтинг деңгейі Болжам
Moody’s Investors Service 22.08.2019 Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг Baa3 Оң
S&P Global Ratings 28.01.2021 Эмитенттің кредиттік рейтингісі BB Теріс
Fitch Ratings 27.03.2020 Эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингісі BBB– Тұрақты
Қазақстанның кредиттік рейтингтері
Рейтингтік агенттік Күні Рейтинг Рейтинг деңгейі Болжам
Moody’s Investors Service 22.08.2019 Эмитенттің шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді рейтингі Baa3 Оң
S&P Global Ratings 05.03.2021 Шетелдік және ұлттық валюталардағы егеменді кредиттік рейтинг BBB– Тұрақты
Fitch Ratings 19.02.2021 Эмитенттің шетелдік валютадағы дефолтының ұзақ мерзімді рейтингісі BBB Тұрақты
ҚМГ рейтингтерінің серпіні

Дереккөз: Moody’s, S&P, Fitch рейтингтік агенттіктері

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ ҚАРЫЗДАР

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚМГ-нің АҚШ долларына қайта есептелген шоғырландырылған берешегі 9 690 млн АҚШ долларын құрады, оның ішінде 7 075 млн АҚШ доллары (~73%) облигациялық қарыздарға жатады.

ҚМГ компаниялар тобы жобаларының едәуір бөлігі өздерінің таза ақша ағындары есебінен қаржыландырылады. Бұл ретте ҚМГ мен ЕТҰ облигациялар нарығына жекелеген стратегиялық жобаларды қаржыландыру үшін немесе Компанияның 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру шеңберінде қаржылық орнықтылықты қолдау үшін қолайлы нарықтық жағдайларда шыға алады.

ҚМГ ішкі және халықаралық капитал нарықтарында өзінің берешекті басқарудың икемді және салмақты саясатына сәйкес қарыз алуды жүзеге асырады. ҚМГ борышқорлық бағалы қағаздары Қазақстан эмитенттерінің арасындағы ең өтімді құралдардың бірі болып табылады. ҚМГ-нің шетелдік валютадағы облигациялары тарихи түрде инвесторлардың кең ауқымын тартты. Инвесторлар базасы негізінен АҚШ, Еуропа мен Азиядан мыңдаған институционалдық және бөлшек инвесторларды білдіреді. Еурооблигациялар Лондондық қор биржасында және Қазақстандық қор биржасында айналыста болады.

Жалпы сомасы 6,25 млрд АҚШ долларына ҚМГ еурооблигациялары 2021 жылғы 30 наурыздан бастап Astana International Exchange ресми тізіміне енгізілді. ҚМГ еурооблигациялары AIX-те 2021 жылғы 31 наурыздан бастап АҚШ долларымен есептесулері бар тикермен (KMG) саудаланады

2020 жылдың қазанында Компания жалпы көлемі 750 млн АҚШ долларын құрайтын еурооблигациялардың 12,5 жылдық шығарылымын сәтті орналастырды. Қазақстан Республикасының аумағында өтінімдерді жинау инвесторлардың жаһандық өтінімдерін жинаумен бір мезгілде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-қа (бұдан әрі – KASE) жазылу арқылы жүргізілді. Өтеуге кірістіліктің бастапқы бағдары шамамен 3,875%-ке белгіленді, алайда инвесторлар тарапынан елеулі мүдде аясында көрсетілген бағдар кейінірек 3,5% пайдасына қайта қаралды, бұл кірістіліктің 37,5 б.п. жақсаруын білдіреді. 2020 жылғы қазан-қарашада алынған қаражатты ҚМГ 2022 және 2023 жылдары өтеу мерзімдерімен жалпы номиналдық мөлшері 906,6 млн АҚШ долл. еурооблигацияларды мерзімінен бұрын өтеу үшін пайдаланды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша номинал бойынша жалпы сомасы 6,25 млрд АҚШ долларын құрайтын Корпоративтік орталық деңгейіндегі еурооблигациялардың алты шығарылымы айналымда болды.

Айналымдағы ҚМГ еурооблигациялары2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша корпоративтік орталық деңгейінде басым қамтамасыз етілмеген.
Валюта Айналым басталған күн/өтеу күні Шығару көлемі, млн АҚШ долл. Айналымдағы облигациялар, млн АҚШ долл. Купондық мөлшерлеме, жылдық % ISIN: RegS / 144A
АҚШ долл. 19.04.2017/19.04.2027 1 000 1 000 4,75 XS 1595713782 / US48667QAN51
АҚШ долл. 19.04.2017/19.04.2047 1 250 1 250 5,75 XS 1595714087 / US48667QAP00
АҚШ долл. 24.04.2018/24.04.2025 500 500 4,75 XS 1807299174 / US48667QAR65
АҚШ долл. 24.04.2018/24.04.2030 1 250 1 250 5,375 XS 1807300105 / US48667QAQ82
АҚШ долл. 24.04.2018/24.04.2048 1 500 1 500 6,375 XS 1807299331 / US48667QAS49
АҚШ долл. 14.10.2020/14.04.2033 750 750 3,5 XS 2242422397 / US48126PAA03

Жеткізушілермен өзара іс-қимыл

ҚМГ қаржыландыру көздеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз ету және Компанияны қаржыландыру құнын төмендету мақсатында инвестициялық қоғамдастықпен өзара іс-қимылдың тиімді бағдарламасын іске асыруды жалғастыруда. Жеткізушілермен өзара іс-қимыл процесіне Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері мен ҚМГ стратегиялық, қаржылық және операциялық құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, сондай-ақ Инвесторлармен жұмыс басқармасы тартылды. 2020 жылы Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша кеңірек ақпарат беру мақсатында конференц-қоңырауларға қатыса бастады.

ҚМГ тоқсан сайын инвесторлар үшін Басқарма төрағасы орынбасарының, мүшелерінің және департамент директорларының қатысуымен қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері бойынша конференц-қоңыраулар өткізеді. Тоқсандық конференц-қоңыраулардан басқа Компания «ҚазТрансГаз» АҚ-ты 2020 жылғы 2-тоқсанда ҚМГ компаниялар тобының құрамынан шығару мәселелері бойынша және 2020 жылғы 4-тоқсанда еурооблигациялар шығарылымы жөніндегі роуд-шоу шеңберінде арнайы конференц-қоңыраулар ұйымдастырды.

Компания инвестициялық қоғамдастық үшін ақпаратты ашу кезінде уақытылық, толықтық және қолжетімділік қағидаттарын ұстанады. ҚМГ тоқсан сайын тоқсандық нәтижелер бойынша презентацияны, қаржылық нәтижелер бойынша баспасөз релизін, өндірістік нәтижелер бойынша баспасөз релизін, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес қаржы есептілігін, сондай-ақ деректері бар талдамалық анықтамалықтарды жариялайды. 2020 жылы Компания инвесторлар мен талдаушылардың ҚМГ-нің қаржылық және операциялық қызметі туралы сұраулары бойынша ақпаратты жедел ұсыну практикасын жалғастырды.

Орнықты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, Компания 2020 жылы ESG бойынша ақпаратты ашудың ашықтығын айтарлықтай жақсартты. 2020 жылы Компания 2019 жылғы орнықты даму туралы ауқымды есеп жариялады. 2020 жылы көміртекті есептілік бойынша Климаттық бағдарламаның (Carbon Disclosure Project, CDP) алаңында 2019 жылдың қорытындысы бойынша климаттық сауалнама және алғаш рет су қауіпсіздігі бойынша сауалнама орналастырылды. ҚМГ Қазақстандағы ең экологиялық таза және жауапты компания атағын тағы рет растады, 2019 жылдың қорытындылары бойынша қатарынан үшінші рет Ресейдің Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF), CREON Group және Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің қолдауымен және Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азиядағы қоршаған орта жөніндегі бағдарламасымен (ЮНЕП-ЦА) әріптестікте Ұлттық рейтингтік агенттік беретін мұнай-газ компанияларының ашықтық рейтингін басқарды.

ҚМГ екіжақты диалогтың тиімділігін одан әрі жақсарту маңыздылығын түсінеді және инвестициялық қоғамдастықтың Компанияны қабылдауына тұрақты талдау жүргізеді және одан әрі Директорлар кеңесінің деңгейінде қаралады.

2020 жылы Жеткізушілермен өзара іс-қимыл күнтізбесі
1 тоқсан
 • 2019 жылғы қаржылық және операциялық нәтижелер бойынша конференц-қоңырау.
 • 2019 жылдың тоқсандық нәтижелері бойынша презентация.
 • 2019 жылғы қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері бойынша баспасөз релиздері.
 • 2019 жылғы ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржы есептілігі
2 тоқсан
 • 2020 жылдың бірінші тоқсанындағы қаржылық және операциялық нәтижелер бойынша конференц-қоңырау
 • 2020 жылдың бірінші тоқсанындағы тоқсандық нәтижелер бойынша презентация
 • 2020 жылдың 1-тоқсанындағы қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері бойынша баспасөз релиздері.
 • 2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін ХҚЕС-ке сәйкес қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржы есептілігі (аудиттелмеген).
 • 2019 жылғы жылдық есепті жариялау.
 • АО «КазТрансГаз»-ты ҚМГ компаниялар тобының құрамынан шығаруға қатысты инвесторлармен кезектен тыс қоңырау шалу
3 тоқсан
 • 2020 жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық және операциялық нәтижелер бойынша конференц-қоңырау.
 • 2020 жылдың 2-тоқсанындағы тоқсандық нәтижелер бойынша презентация.
 • 2020 жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері бойынша баспасөз релиздері.
 • 2020 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін ХҚЕС-ке сәйкес аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржы есептілігі (аудиттелмеген).
 • 2019 жылғы Орнықты даму туралы есепті жариялау.
 • CDP аясында 2019 жылға арналған климаттық сауалнаманы және су қауіпсіздігі сауалнамасын жариялау
4 тоқсан
 • 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы қаржылық және операциялық нәтижелер бойынша конференц-қоңырау
 • 2020 жылдың 3-тоқсанындағы тоқсандық нәтижелер бойынша презентация.
 • 2020 жылдың 3-тоқсанындағы қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері бойынша баспасөз релиздері
 • 2020 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы ҚЕХС сәйкес аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржы есептілігі (аудиттелмеген).
 • Облигациялар шығару жөніндегі роуд-шоу, оның шеңберінде Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары мен Директорлар кеңесі төрағасының қатысуымен қазіргі және әлеуетті инвесторлармен конференц-қоңыраулар сериясы өтті