ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

безопасность


ҚМГ компаниялары тобының еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясаты жоғары басшылықтың еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелеріне қатысты бейілділігіне негізделген және әрбір қызметкерді қауіпсіздік мәдениетін дамытуға тартуға бағытталған. Компания мен оның ЕТҰ басшылығы жазатайым оқиғалар мен аварияларға, алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануға және жол-көлік оқиғаларына (ЖКО) байланысты шығындар мен залалдарға қатысты мүлдем төзбеушілік қағидатын ұстанады. Компания ұлттық заңнамалардан басқа, халықаралық және ұлттық стандарттардың талаптарын сақтауға міндеттенеді.

ЕҚ және ӨҚ негізгі көрсеткіштері Өлшем бірлігі 2019 2020 Ауытқу %
Жазатайым оқиғалар Жағдай 41 30 –11 –27
Жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер Адам 48 32 –16 –33
Жол-көлік оқиғалары Оқиға 44 15 –29 –66
Өрттер Оқиға 10 6 –4 –40
Жазатайым оқиғалар мен өлім жағдайларының коэффициенті
Көрсеткіштер 2016 2017 2018 2019 2020 IOGP2019 жылға қол жетімді iogp көрсеткіштері.
Жұмыс уақытын жоғалтумен жазатайым оқиғалардың коэффициенті, 1 млн адам-сағатқа 0,49 0,42 0,32 0,31 0,22 0,24
Өлім жағдайларының коэффициенті, 100 млн адам-сағатқа 4,5 3,25 0,65 1,28 0,0 0,46

2020 жылғы негізгі көрсеткіштер

Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы Компания үшін басым болып табылады, сондықтан ҚМГ ешқашан жазатайым оқиғаларды нольдік деңгейге дейін төмендетуге, яғни 100% қауіпсіздікке қол жеткізуге бағытталған мақсат бойынша жұмыс істеуді тоқтатпайды. Соңғы бес жылда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы көрсеткіштер айтарлықтай жақсарды. Біздің қызметкерлер өздерін, әріптестерін және айналадағыларды қорғау үшін қауіпсіз еңбек жағдайлары жасалатынын және ең жоғары стандарттар енгізілетінін атап өтеді. Бірақ біз ұмтылатын мақсаттар әлі де бар.

2020 жылы еңбек қызметіне байланысты өліммен аяқталған бірде-бір жазатайым оқиға тіркелген жоқ. Бұл нәтижеге ҚМГ тарихында алғаш рет қол жеткізілді. Сондай-ақ, ҚМГ 2018 жылы Халықаралық мұнай және газ өндірушілердің қауымдастығына (IOGP) кірген сәттен бастап ҚМГ компаниялар тобының жарақаттану және ЖКО коэффициенттері бойынша көрсеткіштері IOGP көрсеткіштерінен төмен.

2020 жылдың қорытындылары бойынша еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар өткен жылмен салыстырғанда 27%-ке төмендеді (2019 жылы 41-ден 2020 жылы 30-ға дейін), зардап шеккен қызметкерлердің саны 33%-ке азайды (2019 жылы 48-ден 2020 жылы 32-ге дейін).

ЖКО саны 66%-ке қысқарды (2019 жылғы 44 оқиғадан 2020 жылы 15-ке дейін), өрт саны 40%-ке азайды (2019 жылғы 10 жағдайдан 2020 жылы 6-ға дейін).

Өндірістік процестердің қауіпсіздігін басқару

2020 жылы ҚМГ ірі апатты оқиғалардың (технологиялық аварияларды, инциденттерді және апаттардың) алдын алу және оларды болдырмау үшін өндірістік процестердің қауіпсіздігін арттыру бойынша жұмысты бастады. Осы мақсатта Компанияда ҚМГ объектілеріндегі өндірістік процестердің қауіпсіздігін басқару жөніндегі корпоративтік стандарт бекітілді. Стандарт Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына және үздік әлемдік тәжірибелерге (IOGP, OSHA) сәйкес активтер мен технологиялық жабдықтардың тұтастығын, қауіпсіз операциялық ережелерді, нормалар мен рәсімдерді қолдау, Технологиялық тәуекелдерді анықтау және олардың алдын алу мен жұмсарту бойынша тиісті шараларды қолдану үшін бірыңғай талаптар мен тиімді тәсілдерді белгілейді.

ӨҚ, ЕжҚОҚ бағыттарын цифрландыру

 • Сонымен қатар, көлік қауіпсіздігі деңгейін арттыру, қауіпсіз жүргізу мәдениетін және бірыңғай орталықтандырылған цифрлық платформаны құру мақсатында "Сапарларды басқару" жобасы қолға алынды. "Ембімұнайгаз" АҚ пилоттық түрде іске қосылды.

Мақсаты – үздік халықаралық практикалар, заманауи цифрлық шешімдер және процестерді автоматтандыру негізінде қауіпсіз жүргізу мәдениетін құру арқылы көлік қауіпсіздігін арттыру. Жоба барлық жерүсті көлік операцияларына қатысты жол жүру қауіпсіздігін басқаруға қойылатын талаптарды біріздендіруге, негізгі өлшемдерге орталықтандырылған бақылауды ұйымдастыруға және талдамалық есептер мен корпоративтік көрсеткіштерді енгізу арқылы автокөлікті тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

"Сапарларды басқару" жобасы бойынша келесі қадамдар:

 1. 2021 жылдың соңына дейін "Ембімұнайгаз" АҚ жалға алынған автокөлік құралдарының бірыңғай мониторинг жүйесіне қосу;
 2. 2022 жылы жобалық шешімді басқа ЕТҰ-ға көбейту.
 • Қоршаған ортаны қорғау саласында "Экологиялық мониторинг әдіснамасын әзірлеу" жобасы басталды. Оның мақсаты – ашықтықты, жеделдікті арттыру, ҚМГ компаниялар тобы бойынша табиғат қорғау қызметін есепке алу, талдау, бақылау және басқару жөніндегі процестерді орындау кезінде қателерді барынша азайту. Өндіруші ұйымдағы пилоттық жоба мысалында ақпараттық жүйенің демонстрациясы ұсынылды. 2021 жылы жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізе отырып, ҚМГ компаниялар тобында экологиялық мониторингтің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін толық ауқымды енгізу жоспарлануда.

HSE KMG ӨҚ, ЕжҚОҚ бойынша ақпараттық жүйені жаңғырту.

HSE KMG ӨҚ, ЕжҚОҚ бойынша ақпараттық жүйе келесі модульдерден тұрады:

 1. "Есептілік" – HSE қызметінің бағыты бойынша есептілік нысандарын қалыптастыруға арналған;
 2. "Бақылау" – жұмыс және жүргізу қауіпсіздігі бойынша мінез-құлық бақылаулары үшін;
 3. "Іс-шаралар" – ішкі тексерулерді жоспарлау, сондай-ақ іс-шаралардың орындалуын бақылау үшін;
 4. "Қорғау" – қауіпті жағдай / мінез-құлық / іс-қимыл / қауіпті жағдай / фактор туралы анықтау және ақпараттандыру үшін, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесін жетілдіру үшін;
 5. "ӨҚ, ЕжҚОҚ жай-күйін талдау" – сауалнама жүргізу және ҚМГ компаниялар тобы қызметкерлерінің өтініштерін жинау үшін;
 6. "Есепке алу және тергеп-тексеру" – оқиғалардың барлық түрлерін есепке алу, сондай-ақ оқиғалар бойынша тергеп-тексеруді жүргізу үшін;
 7. "Ішкі бақылау және мониторинг" – комиссиялық аудит жүргізу, бұзушылықтарды анықтау үшін;
 8. "Талдау" – ӨҚ, ЕжҚОҚ саласында талдау жүргізу, сондай-ақ шоғырландырылған деректерді автоматты режимде визуализациялау үшін. 2021 жылы ҚМГ компанияларының барлық тобы бойынша HSE KMG жүйесін енгізу жоспарлануда.

Өндіріс мәдениетін жақсарту және ӨҚ, ЕжҚОҚ мәселелерін насихаттау жөніндегі жұмыстар

 1. Ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу кезінде болған оқиғаларға талдау жүргізілді және ұңғымаларды жөндеу кезінде түсіру-көтеру операциялары кезінде өндірістік процестердің қауіпсіздігін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді.
 2. ЕТҰ және Корпоративтік орталық бойынша апта сайын ӨҚ, ЕжҚОҚ саласындағы, өндірістік жарақаттанудың, авариялардың, коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша 68 брошюра, жаднама тарату, ЕТҰ мамандарымен тұрақты өзара іс-қимыл жасау және кеңес беру.
 3. Келесі тақырыптар бойынша бейнероликтер әзірленді және таратылды:
  • Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде түсіру-көтеру операцияларын жүргізумен байланысты оқиғалар мысалында алынған сабақтар;
  • орын алған ЖКО мысалында алынған сабақтар;
  • ҚМГ-дегі Төтенше және дағдарысты жағдайларды басқару жүйесі және оқиғалардың барлық түрлеріне ден қою (технологиялық авариялар, өрттер, кибершабуылдар, жеткізілімдегі іркілістер, қаржылық дағдарыстар);
  • жұмыс орнындағы өндірістік гимнастика.
 4. ЕТҰ-ның ӨҚ, ЕжҚОҚ талаптарына сәйкес келу мәніне аудит жүргізілді, оның ішінде коронавирустық инфекцияның екінші толқынына дайындық бойынша жақсарту бойынша тиісті ұсынымдар берілді.
 5. ҚМГ компаниялар тобының мердігер ұйымдарында ӨҚ, ЕжҚОҚ саласындағы тәуекелдерді бағалауды, талдауды және төмендетуді жүргізу мақсатында тоқсан сайынғы негізде ҚМГ Директорлар кеңесіне мердігерлік ұйымдар жол берген бұзушылықтарға, оның ішінде ӨҚ, ЕжҚОҚ саласында оларға ұсынылған айыппұл санкцияларына қатысты есеп жасалды.
 6. Қызметкерлердің денсаулығы мен мүлкіне зиян келтіру және өрттердің туындау тәуекелін төмендету мақсатында ЕТҰ-да өртке қарсы, жылыту жүйелеріне, электрмен жабдықтау жүйелеріне, өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарына және өндірістік процестердің ерекшеліктерін ескере отырып, ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес технологиялық жабдықты пайдалану кезінде нормалар мен қағидаларды сақтау және орындау тексерілді.
 7. Сондай-ақ, мердігерлік ұйымдарға ұсыныстар беріліп, тексерулер жүргізілді. Өрт қауіпсіздігі бойынша құжаттар пакеті әзірленді (кестелер, жоспарлар, тексеру актісі, жедел өрт сөндіру жоспары, нұсқаулықтар және т.б.). Кестелерге сәйкес учаскелерде көшпелі өрт техникасымен және қызметкерлерді тарта отырып, өрт-тактикалық сабақтар жүргізіледі.

Бірқатар профилактикалық техникалық іс-шара өткізілді:

 • күзет-өрт сигнализациясының, өрт сөндірудің автоматты қондырғыларының жабдықтарына және адамдарды өрт туралы хабардар ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Мақсаты – пайдалану құжаттамасында және техникалық қызмет көрсетудің үлгілік технологиялық процестерінде айқындалған, олардың техникалық жай-күйінің алдын алу және бақылау және тән ақаулықтарды жою бойынша жұмыстарды мерзімді жүргізу жолымен оларды пайдалану процесінде құрылғылардың жұмысқа қабілетті жай-күйін ұстап тұру;
 • өрт-техникалық тексеру;
 • алғашқы өрт сөндіру және сумен жабдықтау құралдарын тексеру және т.б.

ҚМГ Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесін жедел хабардар ету бойынша берілген тапсырманы орындау үшін ЕҚОҚ саласындағы өрт пен елеулі инциденттер туралы жедел хабарлама жіберіледі.

Тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін тікелей және түпкілікті себептері, материалдық залалдың мөлшері көрсетілген тергеп-тексеру актісін қоса алғанда, тиісті материалдар, оқыс оқиғаға жол берген жұмыскерлерге тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрықтардың көшірмелері, сондай-ақ тергеп-тексеру қорытындылары бойынша енгізілген өзгерістер туралы құжаттар және осындай оқиғалардың қайталануына жол бермеу жөніндегі құжаттар ҚМГ Директорлар кеңесіне жіберіледі.

Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы


Сотрудники

Қазақстан Республикасы заңнамасының және қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік санитария және еңбек гигиенасы саласындағы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес компанияда денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы мәселелерін басқару жүзеге асырылады. ҚМГ өндірістік процеске қарамастан, өз қызметкерлерінің денсаулығын сақтау және оларды сауықтыру бойынша белсенді саясат жүргізеді.

2020 жылы ЕТҰ қызметкерлерінің ауруларына байланысты 287 075 еңбекке жарамсыздық күні тіркелді, бұл 2019 жылмен салыстырғанда, 124 922 күнге немесе 43%-ке артық. ЕТҰ қызметкерлері арасында жарақаттанумен байланысты емес өлім-жітім жағдайларының саны 2019 жылмен салыстырғанда бес жағдайға немесе 38%-ке азайды.

Басқаруды жақсарту және тиімділігін арттыру үшін Компанияда медициналық пункттерді қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару, шұғыл медициналық ден қоюды ұйымдастыру бойынша сәйкестікті бағалау құралдарын және денсаулық сақтау мен еңбек гигиенасы саласындағы басқару жүйесін қамтитын денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы басқару жүйесі жұмыс істейді.

Жарақаттанумен байланысты емес өлім жағдайларының саны
Ауру салдарынан жұмысқа жарамсыздық күндер

Компанияның денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы басқару жүйесінің негізгі мақсаттары:

 • қызметкерлердің денсаулығын сақтау және жақсарту үшін өндірістік процесті ұйымдастыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілеу;
 • еңбек гигиенасы мен эргономиканы, жұмыс орындарындағы өндірістік санитарияны жетілдіру арқылы тәуекелдерді (қауіпті және зиянды өндірістік факторларды) анықтау және азайту;
 • қызметкерлердің денсаулығына қауіп-қатерді бағалауға және оларды азайтуға негізделген алдын алу шараларын қолдану;
 • жұмыс және жұмыстан тыс уақытта қызметкерлердің салауатты өмір салтына жәрдемдесу және көтермелеу.

Компанияда денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы басқару жүйесін енгізуді бақылау және оны жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу жылына екі рет (әр жарты жыл сайын) жүргізіледі.

Компанияда тұрақты негізде еңбек жағдайларын жақсарту және өндірістік объектілерде кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша іс-шаралар кешені іске асырылады.

ҚМГ-нің жүрек-қан тамырлары ауруларымен байланысты қызметкерлер арасында өлімнің алдын алуға және төмендетуге бағытталған "Инфаркт пен инсульттің алдын алу" науқаны жалғасуда. "Сауықтыруға 10 қадам" бастамасының және Компанияда шұғыл медициналық көмекті ұйымдастыру бойынша стандарттың іске асырылуына бақылау және мониторинг жүргізіледі, ол зардап шеккен қызметкерлерге шұғыл медициналық көмекті ұйымдастыруға, медициналық пункттерді жарақтандыруға және шұғыл медициналық ден қою жоспарының мазмұнына бірыңғай талаптарды белгілейді.

2020 жылы ҚМГ корпоративтік орталығының 55 қызметкері зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету дағдыларын меңгерді.

Компания қызметкерлерін медициналық қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру мақсатында (медициналық қызмет көрсету және медициналық сақтандыру) компаниядағы қызметкерлердің денсаулығын басқару тұжырымдамасының жобасы және оны кезең-кезеңмен іске асыру бойынша 2021-2023 жылдарға арналған жол картасы әзірленді:

 • жұмыс тобын құру;
 • "Алғашқы көмек көрсету алгоритмі" брошюрасын әзірлеу;
 • жұмыс орнында өндірістік гимнастика бойынша бейнеролик шығару;
 • коронавирустық инфекцияның алдын алу және эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына жауап қайтаруға дайындықты қамтамасыз ету бойынша ЕТҰ-ға хаттар жіберу;
 • "Медикер" ЖШС-мен бірлесіп, Корпоративтік орталық қызметкерлері үшін коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары бойынша презентациялар өткізу;
 • онда ЕТҰ және корпоративтік орталық бойынша апта сайын коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша брошюралар, жаднамалар мен бейнероликтер тарату, ЕТҰ мамандарымен тұрақты өзара іс-қимыл жасау және кеңес беруді қарастыру;
 • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетімен өзара іс-қимыл жасау;
 • Корпоративтік орталық қызметкерлері үшін ПТР-тестілеуді ұйымдастыру және үйлестіру;
 • коронавирустық инфекцияның екінші толқынына дайындық бойынша ЕТҰ аудитін жүргізу (ММГ, ҚТО (МНУ), сервистік компаниялар – ОСК, ОТК, ОКК) және ұсынымдар беру.

ИCOVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеу бойынша атқарылған жұмыс және қабылданып жатқан шаралар туралы ақпарат

Пандемия басталғалы Компания COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу және болдырмау шараларын қабылдады.

Коронавирустық инфекцияның алғашқы толқыны кезінде жағдай шиеленіскенде тіркелген жағдайлардың ең көп саны батыс аймақтарға тиесілі болды.

Бұл жағдайлар қызметкерлердің көпшілігі өз қызметін вахталық әдіспен жүзеге асыратын кәсіпорындарда шоғырлануына байланысты туындады. Талаптарға сәйкес, олар вахтаға дейін және одан кейін ПТР тесттерін тапсыруы керек, сондықтан адамдар вахтамен және бригадалармен жұмыс істейтін көмірсутектерді өңдейтін компаниялардан айырмашылығы вирустың анықталу саны жоғары болды.

Тіркелген жағдайлардың, оның ішінде өлім жағдайларының шыңы шілде айының басында болды.

Сырқаттанушылықтың өсуі және жаңа жағдайлардың тіркелуі елдегі төтенше жағдайдың аяқталуынан (2020 жылғы 11 мамыр) туындады.

Пандемия басталысымен ауруды азайту және коронавирустық инфекцияның таралуын азайту, сондай-ақ өндірістік процестерге әсерді азайту мақсатында бірқатар кешенді шаралар қабылданды, әдістемелік және директивалық құжаттар әзірленіп, енгізілді, келесі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді:

 • коронавирустық инфекцияның пандемиясына қарсы әрекет ету алгоритмі;
 • COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының енуіне және одан әрі таралуына жол бермеу бойынша шаралар қабылдау;
 • карантиндік шектеу шараларын кезең-кезеңімен жеңілдету және коронавирустық инфекцияның жаңа толқынына дайындық;
 • қызметкерлер мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 • ұжымдық жауапкершілікті арттыру және қатаң карантин енгізілгенге дейін ең пессимистік сценарийді ескере отырып, еңбек ұжымдары мен кәсіпорындарда вирустың жаппай өршуінің алдын алу және азайту бойынша уақытылы және тиімді шаралар қабылдау жөніндегі іс-шараларды орындау.

Компания коронавирустық инфекцияны таратпау бойынша күшейтудің үш кезеңін іске асырды және оларды орындауды жалғастыруда, онда бірінші кезеңде – карантинге дейінгі іс-шаралар орындалды; екінші кезеңде – карантиндік режимдердің талаптары орындалуы жалғасуда; үшінші кезеңде – ауру ошақтары пайда болған кезде инфекцияға жол бермеу жөніндегі іс-шаралар күшейтілді.

Іс-шаралар жоспарын одан әрі орындау мақсатында Коронавирустық инфекцияны анықтау және оның таралу кезіндегі іс-қимыл алгоритмдері іске қосылды, оған сәйкес эпидемияға қарсы шаралар кешені және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүзеге асырылады, оның ішінде:

 • карантин режимі енгізілді;
 • қызметкерлерді жаппай тестілеу өткізілді;
 • өндіріске жұмылдырылған қызметкерлер саны азайды;
 • сындарлы емес жұмыс түрлері тоқтатылды (бұрғылау, ұңғымаларды игеру, ұңғымаларды жөндеу);
 • қызметтік іссапарлар шектелді және бұқаралық іс-шараларға тыйым салынды, сондай-ақ басқару жүйесі қашықтан форматқа ауыстырылды;
 • ауысымдық персоналдың вахтасы ұзартылды (7 күннен 14 күнге дейін және 14 күннен 28 күнге дейін);
 • өндіріс пен жобалардан сыни емес қызметкерлер жұмыстан босатылды, ал кен орындарындағы жұмысшылар саны өндірістік операциялардың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қажет болатын ең төменгі деңгейге дейін төмендетілді.

Қазіргі уақытта ҚМГ компаниялар тобының барлық объектілерінде профилактикалық іс-шаралар кешенін жүргізу және күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режим жалғасуда. Барлық қызметкерлер, соның ішінде қашықтан жұмыс істейтіндер санитариялық-гигиеналық және эпидемияға қарсы талаптарды қатаң сақтау туралы нұсқау алды. Сондай-ақ тұрақты негізде нұсқаулықтар мен жаднамалар таратылады.

Әкімшілік персонал барынша қашықтықтан жұмыс істеуге ауыстырылды (50-ден 100%- ке дейін). Тәуекел тобына кіретін және сыни емес персонал еңбек демалысын беру немесе қашықтықтан жұмыс істеуді ұйымдастыру мүмкіндігі (өндірістік процестер) болмаған кезде "жай тұруға" жіберілді.

Қайта вахталау алдында мердігерлермен бірге барлық ауысымдық персоналдың коронавирустық инфекциясына зертханалық тексеру жүргізілді.

Жұмыс процесіне қатыспайтын және басқа қызметкерлермен байланыспайтын резервтік бригадалар құрылды. Резервтік персонал негізгі персонал арасында жұқтыру және оны карантинге ауыстыру жағдайлары анықталған кезде жұмысқа тартылады.

Вахтаға жаңадан түсетін персоналды (не қашықтықтан жұмыс істегеннен кейін немесе еңбек демалысынан өз жұмыс орындарына оралған персоналды) жіберу кезінде коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары және пандемия жағдайында сақтық шаралары (гигиеналық шаралар, антисептиктерді қолдану, маскаларды пайдалану, қашықтықты сақтау), сондай-ақ өзге де қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау туралы нұсқама жүргізіледі.

Сондай-ақ, коронавирустық инфекцияның алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды сақтау мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмыстары, алдын алу шаралары бойынша постерлер мен ұсыныстар тарату, санитариялық-гигиеналық және дезинфекциялық жұмыстарды жүргізу тұрақты негізде жүзеге асырылады.

ҚМГ мен ЕТҰ-да әлеуметтік қашықтықты сақтау, міндетті маска режимі және қолды антисептиктермен өңдеу қамтамасыз етіледі, ауысым алдындағы медициналық тексеру жүргізіледі, жұмыс алдында, жұмыс күні ішінде және жұмыстан шыққан кезде дене температурасы өлшенеді.

Күдік туындаған немесе ауырып қалғандар анықталған жағдайдағы іс-қимыл алгоритмдері әзірленді және енгізілді. Барлық қызметкерлерге коронавирустық инфекция белгілерінің алғашқы белгілері, тест нәтижелері, сондай-ақ көрсетілген фактілерді жасыру, тест нәтижелерін бұрмалау және карантиндік режимдердің бұзылуы үшін жауапкершілік туралы хабарламамен дереу ескертілді.

Вахталық кенттерде немесе басқа да арнайы бөлінген орындарда коронавирустық инфекцияның симптомсыз тасымалдаушыларын карантинге орналастыру ұйымдастырылды.

Адамдарды қорғау және үй-жайлар мен аумақтарды дезинфекциялық өңдеу үшін қажетті материалдарды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жедел жүзеге асырылады.

ЕТҰ-да коронавирустық инфекцияның жайкүйі мен таралу серпініне мониторинг пен бақылау жүргізетін жедел штабтар жұмыс істейді. Штабтар жергілікті атқарушы органдармен және уәкілетті мемлекеттік қызметтермен тұрақты байланыста болады.

ҚМГ корпоративтік орталығының дағдарыстық жағдайларды басқару командасы ағымдағы жағдайды тұрақты бақылауда ұстайды және тәулік бойы мониторингті жүзеге асырады.Сондай-ақ жүйелі түрде және қажет болған жағдайда қашықтан форматта компаниялардың жедел штабтарының басшыларын жағдай туралы, оның өндіріске әсері және қызметкерлер арасында коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы тыңдау жүргізіледі. Кеңестердің қорытындылары бойынша шешімдер қабылданады және коронавирустық инфекцияны таратпау жөнінде қажетті шаралар қабылдауда ұсынымдар беріледі.

Сондай-ақ ҚМГ компаниялар тобы жергілікті мемлекеттік органдар мен медициналық мекемелерге 6,2 млрд теңгеден астам сомаға көмек көрсетті. Атап айтқанда, медициналық жабдықтар (ӨЖЖ аппараттары) және ілеспе материалдар, жедел медициналық жәрдем автомобильдері, жеке қорғаныс құралдары сатып алынды және қосымша төсек-орындарды ұйымдастыруға жәрдем көрсетілді.

Қазіргі уақытта қабылданған шараларды ескерсек, жағдай тұрақты және эпидемиологиялық жағдайға сәйкес бизнес-процестердің үздіксіздігі мен басымдылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыртқы ұйымдармен шарттық міндеттемелерді орындау жоспарларына қажетті түзету жүргізілуде.

Коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу және аурудың алдын алу мақсатында тиісті іс-шараларды іске асыру жалғасуда, оның ішінде:

 • коронавирустық инфекцияның таралу қаупін азайту бойынша бұрын енгізілген алгоритмдерді (бірінші толқынның тәжірибесін ескере отырып түзетілген) сақтау және эпидемияға қарсы режимді, күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық іс-шараларды және өзге де белгіленген санитариялық талаптарды сақтау;
 • сыни бизнес-процестердің оларды қалпына келтіру нұсқаларымен, сондай-ақ сыни персоналдың, жеткізушілердің, материалдар мен жабдықтардың тізімі анықталды;
 • үздіксіз қызметті қамтамасыз ету және сыни бизнес-процестерді авариялық қалпына келтіру бойынша жоспарлар әзірленді;
 • алғашқы медициналық-санитариялық көмек қызметтерінің дайындығын қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізілуде, сондай-ақ қажет болған жағдайда зертханалық тексеруді ұлғайту және коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялауды ұйымдастыру мәселелері пысықталды;
 • жеке қорғаныс құралдарының (медициналық бетперделер, респираторлар, биялайлар), мөлшерлегіштердің, антисептиктер мен дезинфекциялық ерітінділердің, сондай-ақ өмірді сақтау және денсаулықты сақтау үшін ең аз қажетті тіршілікті қамтамасыз ету мүлкінің резервтері қалыптастырылды;
 • вахталық жұмыстың ұлғайтылған режимі сақталады, сондай-ақ қызметкерлер арасында өзін-өзі бақылау және санитариялық нормаларды, сақтық шараларын (эпидқадағалау) және әлеуметтік қашықтықты сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы күшейтілді;
 • эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді үздіксіз жеткізу және жедел сатып алу пысықталды;
 • коронавирустық инфекцияның таралуы бойынша ахуалдың тұрақты мониторингі жүзеге асырылады және профилактикалық және карантиндік шараларды іске асыру, сондай-ақ эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезде бірлесіп ден қою бойынша мемлекеттік және мердігерлік медициналық қызметтердің өзара іс-қимылы ұйымдастырылды.

Осы мақсатта мердігерлік медициналық мекемелермен бірлесіп ресурстарды тиімді пайдалану жөнінде шаралар қабылданды, оның ішінде:

 • білікті медициналық қызметкерлерді нығайту;
 • жеке қорғану құралдарының, дәрілік заттардың және бірінші кезекте қажетті медициналық бұйымдардың төмендетілмейтін резервін ұстау;
 • қажетті медициналық жабдықтарды сатып алу;
 • алғашқы медициналық-санитариялық көмек қызметтерін және ақпараттандыру және қашықтықтан кеңес беру жөніндегі колл-орталықтарды нығайту;
 • инфекциялық емес сипаттағы басқа ауру қызметкерлер үшін жоспарлы медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру;
 • коронавирустық инфекцияға қарсы іс-қимыл бойынша қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғау бойынша бірлескен жоспарлар әзірленді.
Собрание