ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ, ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ (ДС, ӨҚ ЖӘНЕ ҚОҚ)

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК, ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Корпоративтік басқарудың заманауи жүйесі және орнықты даму қағидаттарына адалдық

ҚМГ қоршаған ортаның жай-күйі және әлеуметтік тұрақтылық мәселелері бойынша қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы өзінің бейілділігі мен жауапкершілігін мойындайды.

Негізгі көрсеткіштер

Әлеуметтік көрсеткіштер
Көрсеткіші 2018 2019 2020
Жұмыс уақытын жоғалтумен жазатайым оқиғалардың коэффициенті (LTIR) 0,32 0,31 0,22
Өлім жағдайларының коэффициенті (FAR) 0,65 1,28 0,00
Өлім жағдайларының саны 1 2 0
Экологиялық көрсеткіштер
Көрсеткіші 2018 2019 2020
КСШ өндірудің 1 мың тоннасына NOx шығарындылары, тонна 0,20 0,21 0,22
ЅОx шығарындылары, КСШ өндірудің 1 мың тоннасына 0,25 0,20 0,23
ІМГ жағу қарқындылығы, КСШ өндірудің 1 мың тоннасына тонна 6,00 2,95 2,2

Бастамалар мен бағдарламаларға қатысу

Логотип The World Bank
Дүниежүзілік банктің "2030 жылға қарай ілеспе мұнай газын тұрақты жағуды толық тоқтатқаны үшін" атты бастамасы

БҰҰ-ның орнықты даму саласындағы 17 мақсатының бастамасы

Климатическая программа CDP
CPD Климаттық бағдарламасы

Global Methane Initiative
Метан деңгейін төмендету бойынша жаһандық бастама

International Association of Oil & Gas Producers
Caspian Environmental Protection Initiative – CEPI