ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚМГ стратегиясы мен Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік кодексінде қызметкерлерді әлеуметтік қолдауға, қатысу өңірлерін дамытуға қатысуға, әлеуметтік әріптестік пен адами капиталды дамытуға, ҚМГ компаниялары тобының еңбек ұжымдарында әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге, персоналдың тартылу деңгейін арттыруға бағытталған әлеуметтік жауапкершілік мақсаттары көрсетілген.

ҚМГ компаниялары тобындағы әлеуметтік жауапкершілік мақсаттарына еңбек ұжымдарымен тең құқықты ұжымдық келіссөздер, жергілікті атқарушы органдармен, кәсіподақтармен тығыз өзара іс-қимыл жасау, ҚМГ компаниялары тобындағы жұмыс берушілер мен еңбек ұжымдары арасында ішкі коммуникациялар жүйесін құру арқылы қол жеткізіледі.

Компания Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамалық және нормативтік құқықтық талаптарды, сондай-ақ мұнай компанияларының қызметін реттейтін халықаралық заңдар мен шарттарды сақтайды, акционерлер, жұртшылық пен инвесторлар алдындағы экономикаға, қоршаған ортаға және қоғамға әсері үшін, ұзақ мерзімді кезеңде ұзақ мерзімді құнның өсуі және тұрақты дамуы үшін өзінің жауапкершілігін сезінеді. Компанияның барлық қызметкерлері қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларына, олардың Компанияға қосқан үлесін мойындауға және тиісті бағалауға, олардың кәсіби дағдыларын дамытуға жәрдемдесуге, олардың жұмысының сапасы мен тиімділігін ашық және сындарлы талқылауға құқылы. Компания ұлттық, нәсілдік, діни белгілері, жасы, жынысы, саяси нанымдары немесе басқа белгілері бойынша кемсітуге жол бермейді.

ҚМГ меритократия, әділдік пен объективтілік қағидаттарын қолдайды, әрбір қызметкерге жаңа жетістіктер үшін оңтайлы жағдайлар жасайды және ҚМГ қызметіне әркімнің үлесін әділ бағалайды, қызметкерлердің барлық деңгейлерде түсіністік, қызығушылық және қолдау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

2020 жылы ҚМГ-нің орнықты даму саласындағы қызметін Sustainalytics рейтингтік агенттігі алғаш рет халықаралық деңгейде бағалады. Рейтингтің әлеуметтік құрамдас бөлігі 70 баллға бағаланды, бұл компанияның әлеуметтік жауапкершілік саласындағы айтарлықтай жоғары көрсеткіштерін көрсетеді (әлемдегі сала бойынша 119 компанияның ішінде 36-шы позициясы).

Семья