ҚАРЖЫ КОМИТЕТІ

Комитет ҚМГ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 3 қыркүйектегі шешімімен таратылды

ҚАРЖЫ КОМИТЕТІ 2020 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

 • Қаржылық орнықтылық мәселелері (әр отырыста).
 • COVID-19 пандемиясының, мұнай бағасының төмендеуінің, валюта бағамының тұрақсыздығының және т.б. ҚМГ қызметінің 2020 жылғы қаржылық көрсеткіштеріне әсері.
 • ҚМГ-ні 2020 жылға арналған кредиттік тәуекелдің қызыл аймағына белгілеу.
 • Қаржы-шаруашылық қызметтің алдын ала нәтижелері бойынша есеп (әрбір отырыста).
 • ҚМГ-нің IPO-ға шығуы мүмкіндігі туралы мәселелерді қарау.
 • ҚМГ контрагент-банктеріне арналған баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттердің сақталуы жөніндегі есептерді қарау.

2020 жылғы 3 қыркүйекке дейін Қаржы комитетінің құрамына:

 1. Уолтон Кристофер Джон – 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет төрағасы;
 2. Уайт Стивен Джеймс – 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
 3. Грюал Балжит Каур – 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
 4. Дайер Филип Джон – 2018 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі;
 5. Виана Палья да Силва Луис Мария – 2019 жылдың маусымынан бастап Комитет мүшесі;
 6. Эспина Энтони – 2019 жылғы маусымнан бастап Комитет мүшесі болып кірді.
Комитет мүшелерінің 2020 жылғы отырыстарға қатысуы (Комитет 2020 жылғы 3 қыркүйекте таратылған сәтке дейін)
Отырыстың нөмірі мен күні Комитет мүшесі
Уолтон К.Д. Уайт С.Д. Дайер Ф.Д. Грюал Б.К. Палья Л.М. Эспина Э.
1/2020
12.02.2020
+ + + + + +
2/2020
01.04.2020
+ + + + + +
3/2020
03.06.2020
+ + + + + +
Қатысу үлесі, % 100 100 100 100 100 100