АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫНЫҢ МӘЛІМДЕМЕСІ

Уолтон Кристофер Джон
Уолтон Кристофер Джон
Аудит жөніндегі комитет төрағасы, тәуелсіз директор

Комитет негізгі функционалдық бағыттар бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмысына және Компания қызметіне мониторингті, сондай-ақ басшылықтың есептілігі мен негізгі шешімдерін қарауды және қажет болған жағдайда қарсылықтарды дайындауды жалғастырды. Комитеттің қызметі Кодексте, аудит жөніндегі комитет туралы ережеде және ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімдерінде жазылған күтулер мен функционалдық міндеттер тізбесіне сәйкес келді.

Өз кезегінде, Комитет бухгалтерлік есеп саласындағы маңызды мәселелер мен шешімдерді көрсететін басшылық пен сыртқы аудитордың есептеріне ерекше назар аударды. Тоқсан сайынғы негізде ұсынылатын ақпарат бізге ҚМГ қаржылық есептілігінің анықтық, теңгерімділік және анықтық дәрежесі туралы пәндік пікірталас жүргізуге көмектеседі.

2020 жылы ҚМГ жылдық есебін дайындау және бекіту едәуір жеделдетілді. Жылдық есеп 2020 жылдың сәуірінде бекітілді, ал бұрын есеп есептіден кейінгі жылдың шілде-тамызында бекітілді. Есепті кезеңде Аудит жөніндегі комитеттің бастамасы бойынша Ernst & Young ЖШС консалтингтік фирмасы ҚМГ компаниялар тобы бойынша ішкі бақылау мен жалақы есептеу жүйесін тестіледі.

Мен Комитеттің барлық мүшелеріне қосқан үлестері үшін алғыс айтқым келеді. Олардың тәжірибесі Аудит жөніндегі комитетке ҚМГ-нің тиімді қызметін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенімдімін.

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 2020 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

 • 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ҚМГ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ҚМГ шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебін алдын ала бекіту туралы.
 • 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ҚМГ-нің жеке жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ҚМГ-нің жеке қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлардың есебін алдын ала бекіту туралы.
 • ҚМГ-де корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған егжей-тегжейлі жоспар іс-шараларының орындалу барысы туралы тұрақты есептерді бекіту туралы.
 • ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің кешенді жоспарын қарау туралы.
 • ҚМГ ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы қызметі туралы есеп.
 • ҚМГ ішкі аудит қызметінің 2020-2022 жылдарға арналған стратегиясын бекітуге қатысты.
 • Deloitte жедел желісіне және сенім телефонына келіп түскен өтініштер туралы тоқсандық есептер.
 • ҚМГ-нің 2019 жылғы жылдық есебін алдын ала мақұлдау туралы.
 • ҚМГ ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің штаттық кестесін, қызметкерлердің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы.
 • Консалтингтік қызметтерді мақұлдау. Мысалы, 2019 жылы ішкі аудит қызметі (ІАҚ) ҚМГ еншілес компаниясы – «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – ЕМГ) мұнайды есепке алу процесіне аудит жүргізді. ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің тапсырмасы бойынша аудит нәтижелерін қарағаннан кейін ішкі аудит қызметі ЕМГ мұнайын есепке алу мәселелерін тексеру бойынша форензик консультациялық қызметтерін сатып алуды жүзеге асырды. «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС консультанты ЕМГ мұнайын есепке алу процесі аудитінің нәтижелері бойынша ІАҚ есебінде көрсетілген сәйкессіздіктерді растады және көрсетілген процесте қосымша сәйкессіздіктер мен тәуекелдер анықталды. ҚМГ консультантының есебін қарау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды жою бойынша бірқатар шаралар қабылданды.
 • ҚМГ тәуекел-аппетиті туралы өтінішті, тәуекелдер тіркелімін және ҚМГ Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын, ҚМГ тәуекелдер картасын, ҚМГ тәуекелдеріне төзімділік деңгейлерін және ҚМГ-нің 2021 жылға арналған негізгі тәуекел көрсеткіштері тіркелімін бекіту туралы.
 • ҚМГ ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
 • Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі егжей-тегжейлі жоспардың іс-шараларын іске асыру мәртебесі туралы есеп (тұрақты түрде).
 • Ішкі аудит қызметін (ІАҚ) тәуелсіз бағалау мәселесі.

2020 жылы ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына сәйкес ҚМГ ішкі аудит қызметіне тәуелсіз сыртқы бағалау жүргізілді. Үлкен төрттіктің бірі – «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС ашық тендердің жеңімпазы болып танылды. Ішкі аудит қызметі жұмысының ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына, үздік халықаралық тәжірибелерге, ҚМГ ішкі аудит қызметі туралы ережеге, ҚМГ іскерлік этика кодексіне және ішкі аудит функцияларын реттейтін басқа да қолданылатын сыртқы және ішкі нормативтік актілерге сәйкес келу мәніне тәуелсіз сыртқы бағалау нәтижелері бойынша стандарттардың талаптарына сәйкестігі 100%-ті құрады. Осылайша, ішкі аудит қызметінің жұмысы стандарттардың талаптарына толық сәйкес келеді деп танылды. IА-CM жетілу моделін бағалауға сәйкес алты компоненттің төртеуіне қатысты ең жоғары оңтайландырылған бесінші деңгей тағайындалады:

 • адами ресурстарды басқару;
 • ішкі аудит практикасы;
 • өзара қарым-қатынас және мәдениет;
 • корпоративтік құрылым.

Аудит жөніндегі комитеттің құрамына (2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) мыналар кіреді:

 1. Уолтон Кристофер Джон – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
 2. Миллер Тимоти Глен – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі;
 3. Холланд Филип Малкольм – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі.
Комитет мүшелерінің 2020 жылғы отырыстарға қатысуы
Отырыстың нөмірі мен күні Комитет мүшесі
Дайер Ф.Д. Палья Л.М. Уайт С.Д. Уолтон К.Д. Холланд Ф.М. Миллер Т.Г.
1/20
11.02.2020
+ + +
2/20
03.03.2020
+ + +
3/20
01.04.2020
+ + +
4/20
27.05.2020
+ + +
5/20
02.06.2020
+ + +
6/20
29.06.2020
+ + +
7/20
06.10.2020
Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды + + +
8/20
19.11.2020
Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды + + +
9/20
08.12.2020
Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды Құрамнан шығарылды + + +
Қатысу үлесі, % 100 100 100 100 100 100