ҚОРЛАР

DeGolyer&MacNaughton халықаралық тәуелсіз консалтингтік компаниясының PRMS халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған аудитіне сәйкес ҚМГ-нің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша дәлелденген және ықтимал көмірсутек қорлары (2Р) м.б. 635 млн тоннаны (м.б. 4 894 млн барр) құрады. 2019 жылмен салыстырғанда қорлардың 2Р деңгейі 6,1%-ке азайды. Көрсеткіштердің төмендеуі негізінен технологиялық себептерге (ескі кен орындарында өндіру нәтижесінде табиғи құлдырауы), сондай-ақ макроэкономикалық себептерге (мұнай бағасының төмендеуі және айырбастау бағамының құбылмалылығы) байланысты.

Дәлелденген қорлардың еселігі (1 Р) 16 жылды құрайды, бұл әлемдегі ең ірі халықаралық мұнай компаниялары арасындағы орташа көрсеткіштен едәуір жоғары – шамамен 11 жыл.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша PRMS бойынша таза қорларНетто қорлар басқа Тараптарға тиесілі барлық үлестерді шегергеннен кейін (1) ҚМГ қатысу үлесіне, сондай-ақ (2) ҚМГ тиесілі емес, бірақ ҚМГ бақылауға ие үлестерге жататын барлық қорлардың бөлігі ретінде айқындалады.
Қорлар санаты Көмірсутектер, м.б. млн барр. Көмірсутектер, м.б. млн тоннасы.
2019 2020 2019 2020
Дәлелденген (1P) 3 860 3 550 499 459
Дәлелденген қосу ықтимал (2P) 5 220 4 894 676 635
Дәлелденген қосу ықтимал қосу ықтимал (3P) 6 089 5 832 790 757